Erik informeert de Jeudleden

Infobrieven worden per mail rondgestuurd en kun je hier ook nog eens bekijken.